Lưỡi kìm cắt khí nén nhiệt Vessel NTH05AJ, NTH10AJ


Model: Heat air nipper Blade

Xuất xứ: Japan


  • Sử dụng lưỡi cắt cùng với kìm khí nén trượt dọc (GT-NT05/10).

Các sản phẩm "Thiết bị, dụng cụ khí nén và cầm tay" khác

(303)
Súng vặn vít Vessel No.GT-P6.5D
Súng vặn vít Vessel No.GT-P6.5D
Máy chà nhám Kuken DAC Series
Máy chà nhám Kuken DAC Series
Tô vít đóng 2 cạnh cán tròn Vessel 230(Slotted 5.5 x 75), 230(Slotted 6 x 100), 230(Slotted 6 x 150)
Tô vít đóng 2 cạnh cán tròn Vessel 230(Slotted 5.5 x 75), 230(Slotted 6 x 100), 230(Slotted 6 x 150)
Gá cho kìm cắt Vessel GT-NR
Gá cho kìm cắt Vessel GT-NR
Bộ 5 mũi vít 4 cạnh 2 đầu Vessel GS5P2130(Ph No.2 x 130 5PC Set), GS5P2150(Ph No.2 x 150 5PC Set)
Bộ 5 mũi vít 4 cạnh 2 đầu Vessel GS5P2130(Ph No.2 x 130 5PC Set), GS5P2150(Ph No.2 x 150 5PC Set)
Súng bắt vít Vessel No.GT-PLXD
Súng bắt vít Vessel No.GT-PLXD
Tô vít bánh cóc Vessel TD-6804MG(w/ 4 bits)
Tô vít bánh cóc Vessel TD-6804MG(w/ 4 bits)
telteltel