Đội ngũ nhân sự

Nguyễn Thị Hoàng Yến
Giám đốc công ty

Nguyễn Thị Hoàng Yến

Ms. Lan Phương
Giám đốc chi nhánh

Ms. Lan Phương

Mr. Anh Tuấn
Trưởng phòng bán hàng

Mr. Anh Tuấn

Mr. Thành Chung
Trưởng phòng kinh doanh

Mr. Thành Chung

Ms. Kim Cúc
Phó Giám đốc nội chính

Ms. Kim Cúc

Ms. Kim Sinh
Trưởng phòng mua hàng

Ms. Kim Sinh

Ms. Nguyễn Lệ
Phó phòng nhân sự

Ms. Nguyễn Lệ

Mr. Trọng Thức
Trưởng phòng Kĩ thuật

Mr. Trọng Thức

ng lực nhân sự

Con người là trung tâm của sự phát triển

Chúng tôi tự hào với đội ngũ nhân sự tận tâm và chuyên nghiệp.

Đó là điểm tạo nên sự khác biệt của An Phát.

Môi trường chuyên nghiệp

với lượng cán bộ nhân viên đại học, sau đại học đạt 60% đạt chuẩn

An Phát luôn chú trọng xây dựng đội ngũ nhân sự mạnh mẽ

thường xuyên tổ chức chương trình đào tại kĩ năng quản lí, chuyên môn

Chính sách đa dạng

tạo mọi điều kiện để người lao động luôn gắn bó và yên tâm làm việc
năng lực