Đối tác - Khách hàng

Khách hàng

Khách hàng tiêu biểu

Thiết bị Công nghiệp
Thiết bị Sửa chữa Ô tô

Câu chuyện khách hàng

Công ty TNHH Tenma HCM

Sản xuất các sản phẩm vỏ nhựa cao cấp dùng trong công nghiệp điện, điện tử, đồ gia dụng, dụng cụ văn phòng và các bộ phận bằng nhựa cao cấp.
Khu vực:
Ngành:
Hồ Chí Minh
Đúc nhựa

Công ty TNHH Honda Lock Việt Nam

Công ty TNHH Honda Lock Việt Nam
Khu vực:
Ngành:
Hà Nam
Đúc nhựa

Công ty TNHH NIKKISO Việt Nam

Công ty TNHH NIKKISO Việt Nam
Khu vực:
Ngành:
Hưng Yên
Đúc nhựa

Công ty TNHH Công nghệ MUTO Hà Nội

Công ty TNHH Công nghệ MUTO Hà Nội
Khu vực:
Ngành:
Hà Nội
Đúc nhựa

Công Ty TNHH Tenma Việt Nam

Sản xuất các sản phẩm vỏ nhựa cao cấp dùng trong công nghiệp điện, điện tử, đồ gia dụng, dụng cụ văn phòng và các bộ phận bằng nhựa cao cấp.
Khu vực:
Ngành:
Hà Nội
Đúc nhựa
telteltel