• 1994
 • 1999
 • 2003
 • 2011
 • 2018
 • 2020
 • 2021

1994

Sáng lập Trung tâm Thiết bị phụ tùng An Phát

Nhận thấy xu hướng công nghiệp hóa...

Sáng lập Trung tâm Thiết bị phụ tùng An Phát

1999

Thành lập Doanh nghiệp An Phát với hệ thống 3 cửa hàng

 • Đăng ký thành lập doanh nghiệp...
 • Nhận giấy Chứng nhận phân phối...
Thành lập Doanh nghiệp An Phát với hệ thống 3 cửa hàng

2003

Thành lập chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh

An Phát thành lập chi nhánh...

Thành lập chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh

2011

Triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001-2008

 • Công ty triển khai dự án...
 • Đánh dấu quá trình đổi mới
Triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001-2008

2018

Nhận chứng nhận thứ 18, là nhà phân phối chính thức của các thương hiệu lớn trên thế giới

 • An Phát đã nhận được sự tin tưởng...
 • Áp dụng phương pháp quản trị mục tiêu...
Nhận chứng nhận thứ 18, là nhà phân phối chính thức của các thương hiệu lớn trên thế giới

2020

Triển khai quản trị công ty theo OKRs

 • An Phát xây dựng chiến lược...
 • Áp dụng phương pháp quản trị mục tiêu...
Triển khai quản trị công ty theo OKRs

2021

Triển khai quản trị công ty theo OKRs

 • An Phát xây dựng chiến lược...
 • Áp dụng phương pháp quản trị mục tiêu...
Triển khai quản trị công ty theo OKRs