Tô vít đầu đổi chiều Vessel 220W-123(Ph No.1-No.3/No.2)


Model: Combi Plus Screwdriver

Xuất xứ: Japan


  • Sản phẩm với những đặc điểm chuyên biệt dành cho các chuyên gia
  • Thiết kế tích hợp 3 kích cỡ đầu vặn trong cùng 1 sản phẩm. 

Các sản phẩm "Thiết bị, dụng cụ khí nén và cầm tay" khác

(303)
Tô vít 2 cạnh Vessel 900(Slotted 6 x 150), 900(Slotted 8 x 150), 900(Slotted 6 x 100), 900(Slotted 5.5 x 75)
Tô vít 2 cạnh Vessel 900(Slotted 6 x 150), 900(Slotted 8 x 150), 900(Slotted 6 x 100), 900(Slotted 5.5 x 75)
Mũi vít 2 đầu 4 cạnh Vessel AL14(Ph No.2 x 65H), AL14(Ph No.2 x 110H)
Mũi vít 2 đầu 4 cạnh Vessel AL14(Ph No.2 x 65H), AL14(Ph No.2 x 110H)
Tô vít chính xác mũi lục giác Vessel H 2.0, H 2.5, H 1.5, H 1.27, H 0.89
Tô vít chính xác mũi lục giác Vessel H 2.0, H 2.5, H 1.5, H 1.27, H 0.89
Tô vít chính xác 4 cạnh tay cầm chữ G Vessel 990(Ph No.1 x 100), 990(Ph No.0 x 100), 990(Ph No.2 x 100), 990(Ph No.00 x 75)
Tô vít chính xác 4 cạnh tay cầm chữ G Vessel 990(Ph No.1 x 100), 990(Ph No.0 x 100), 990(Ph No.2 x 100), 990(Ph No.00 x 75)
Máy doa lỗ khí nén 1/8
Máy doa lỗ khí nén 1/8" Nitto kohki 420rpm dòng BC-005
Súng vặn vít không chổi than Delvo dòng A Series (Low voltage, ESD type)
Súng vặn vít không chổi than Delvo dòng A Series (Low voltage, ESD type)
Máy mài khuôn Vessel GT-MG55SR
Máy mài khuôn Vessel GT-MG55SR
telteltel