Mũi khoan từ Nitto Kohki hợp kim


Model: Jetbroach

Xuất xứ: Nhật Bản


  • Mũi khoan từ hợp kim phù hợp với những vật liệu có độ cứng cao.
  • Thương hiệu Nitto - Nhật Bản.

Các sản phẩm "Thiết bị, dụng cụ khí nén và cầm tay" khác

(303)
Kìm cắt khí nén loại có bệ trượt Vessel GT-NB20 (5-OSHI), GT-NB20 (5-OSHI), GT-NB20 (10-OSHI), GT-NB20 (10-HIKU), GT-NB30 (10-HIKU)
Kìm cắt khí nén loại có bệ trượt Vessel GT-NB20 (5-OSHI), GT-NB20 (5-OSHI), GT-NB20 (10-OSHI), GT-NB20 (10-HIKU), GT-NB30 (10-HIKU)
Cán tròn tô vít đóng Vessel 230W
Cán tròn tô vít đóng Vessel 230W
Máy mài khí nén Nitto Kohki MYS-40
Máy mài khí nén Nitto Kohki MYS-40
Mũi vít 2 đầu 4 cạnh Vessel AT14(Ph No.2 x 3.5 x 110H), AT14(Ph No.2 x 3.5 x 65H)
Mũi vít 2 đầu 4 cạnh Vessel AT14(Ph No.2 x 3.5 x 110H), AT14(Ph No.2 x 3.5 x 65H)
Máy chà nhám Nitto Kohki LS-10
Máy chà nhám Nitto Kohki LS-10
Máy mài khuôn khí nén Nitto Kohki L-35C
Máy mài khuôn khí nén Nitto Kohki L-35C
Đầu khẩu lục giác Vessel A20(A/F 9.0 x 60), A20(A/F 9.6 x 60), A20(A/F 11 x 60), A20(A/F 10 x 100), A20(A/F 10 x 60), A20(A/F 12 x 60)
Đầu khẩu lục giác Vessel A20(A/F 9.0 x 60), A20(A/F 9.6 x 60), A20(A/F 11 x 60), A20(A/F 10 x 100), A20(A/F 10 x 60), A20(A/F 12 x 60)
telteltel