Lưỡi Kìm Cắt Dành Cho Nhựa Vessel NT05AD, NT10AD, NT20AD


Model: Lift blades for plastic 1

Xuất xứ: Japan


  • Lưỡi kìm cắt được làm từ vật liệu thép đặc biệt đảm bảo độ cứng vững khi làm việc và làm việc môi trường khắc nhiệt.
  • Có hai cạnh cắt (kết hợp giữa cắt thẳng và cắt cuối) được sử dụng để cắt cổng ba chiều.

Các sản phẩm "Thiết bị, dụng cụ khí nén và cầm tay" khác

(303)
Tô vít đầu đổi chiều Vessel 220W-123(Ph No.1-No.3/No.2)
Tô vít đầu đổi chiều Vessel 220W-123(Ph No.1-No.3/No.2)
Máy mài khí nén cầm tay Nitto Kohki MYS-20
Máy mài khí nén cầm tay Nitto Kohki MYS-20
Súng xì khí dây xoắn Meiji SPD
Súng xì khí dây xoắn Meiji SPD
Máy mài khuôn khí nén Nitto Kohki L-35C
Máy mài khuôn khí nén Nitto Kohki L-35C
Tô vít chính xác 2 cạnh tay cầm êm ái Vessel 610(Slotted 4 x 200), 610(Slotted 4 x 150), 610(Slotted 4 x 75), 610(Slotted 4 x 100)
Tô vít chính xác 2 cạnh tay cầm êm ái Vessel 610(Slotted 4 x 200), 610(Slotted 4 x 150), 610(Slotted 4 x 75), 610(Slotted 4 x 100)
Tô vít chính xác 4 cạnh tay cầm êm ái Vessel 610(Ph No.1 x 100), 610(Ph No.1 x 150), 610(Ph No.0 x 75), 610(Ph No.0 x 100), 610(Ph No.1 x 75), 610(Ph No.00 x 75)
Tô vít chính xác 4 cạnh tay cầm êm ái Vessel 610(Ph No.1 x 100), 610(Ph No.1 x 150), 610(Ph No.0 x 75), 610(Ph No.0 x 100), 610(Ph No.1 x 75), 610(Ph No.00 x 75)
Tô vít đóng tự xoay tự đảo chiều Vessel 240001(No.C51 w/ 6 bits)
Tô vít đóng tự xoay tự đảo chiều Vessel 240001(No.C51 w/ 6 bits)
telteltel