Kìm cắt khí nén loại trượt ngang Vessel GT-NY10, GT-NY10R, GT-NY10-4, GT-NY10R-4


Model: Sliding Air Nipper Horizontal-Type 2

Xuất xứ: Japan


  • Trượt ngang cho phép sử dụng không gian hiệu quả.
  • Lát cắt mỏng cho phép làm việc mà không làm cản trở hoạt động của tấm kẹp.

Các sản phẩm "Thiết bị, dụng cụ khí nén và cầm tay" khác

(298)
Máy khoan từ tự động Nitto Kohki  WA-5000
Máy khoan từ tự động Nitto Kohki WA-5000
Tô vít 2 cạnh cán nhựa trong suốt Vessel 6300(Slotted 5.5 x 75), 6300(Slotted 6 x 100), 6300(Slotted 8 x 150), 6300(Slotted 4.5 x 50)
Tô vít 2 cạnh cán nhựa trong suốt Vessel 6300(Slotted 5.5 x 75), 6300(Slotted 6 x 100), 6300(Slotted 8 x 150), 6300(Slotted 4.5 x 50)
Máy mài khuôn Nitto Kohki L-25B
Máy mài khuôn Nitto Kohki L-25B
Máy chà nhám khí nén công nghiệp Kuken SAM-41S
Máy chà nhám khí nén công nghiệp Kuken SAM-41S
Bộ 5 mũi vít 4 cạnh 2 đầu Vessel  GS5P2065(Ph No.2 x 65 5PC Set), GS5P2082(Ph No.2 x 82 5PC Set), GS5P2110(Ph No.2 x 110 5PC Set)
Bộ 5 mũi vít 4 cạnh 2 đầu Vessel  GS5P2065(Ph No.2 x 65 5PC Set), GS5P2082(Ph No.2 x 82 5PC Set), GS5P2110(Ph No.2 x 110 5PC Set)
Máy chà nhám khí nén Kuken SAM-41
Máy chà nhám khí nén Kuken SAM-41
Máy khoan khí nén Nitto Kohki ADR
Máy khoan khí nén Nitto Kohki ADR
telteltel