Lưỡi kìm cắt carbide Vessel N20BFB, N50AS


Model: Clipper blades with carbide tips

Xuất xứ: Japan


  • BFB/ hình dạng kìm cắt kẹp với đầu cacbua phù hợp cắt dây kim loại, ống mỏng.
  • AS/loại lưỡi cắt kẹp tiêu chuẩn.

Các sản phẩm "Thiết bị, dụng cụ khí nén và cầm tay" khác

(303)
Súng vặn vít Vessel No.GT-P6EXD
Súng vặn vít Vessel No.GT-P6EXD
Súng vặn vít Vessel No.GT-P60XD
Súng vặn vít Vessel No.GT-P60XD
Lưỡi cắt phẳng dành cho nhựa Vessel  N7PF, N10LPF, N20PF, N30PF
Lưỡi cắt phẳng dành cho nhựa Vessel N7PF, N10LPF, N20PF, N30PF
Lưỡi cắt thẳng dành cho kim loại Vessel NY05BJ, NY05RBJ
Lưỡi cắt thẳng dành cho kim loại Vessel NY05BJ, NY05RBJ
Súng vặn vít Vessel No.GT-PLRC
Súng vặn vít Vessel No.GT-PLRC
Kìm cắt khí nén cầm tay Vessel GT-N12,GT-N20,GT-N30,GT-N50
Kìm cắt khí nén cầm tay Vessel GT-N12,GT-N20,GT-N30,GT-N50
Tô vít thay đổi đầu vặn Vessel TD-6816MG (16 mũi vít)
Tô vít thay đổi đầu vặn Vessel TD-6816MG (16 mũi vít)
telteltel