Lưỡi cắt dài thẳng cho nhựa Vessel N10LAJ141, N20AJL, N20AB39, N30AJ163, N30AJL


Model: Straight long blades for plastic

Xuất xứ: Japan


  • AJL / Lưỡi thẳng loại dài. Thích hợp khi có khoảng cách giữa kềm và phần cắt cổng của phôi.
  • N30AJL163 rất hữu ích để cắt các cánh cổng rộng.

Các sản phẩm "Thiết bị, dụng cụ khí nén và cầm tay" khác

(303)
Tô vít chính xác 5 cạnh Vessel TD-54 IPR
Tô vít chính xác 5 cạnh Vessel TD-54 IPR
Máy khoan từ tự động Nitto Kohki QA-4000
Máy khoan từ tự động Nitto Kohki QA-4000
Mũi vít 2 đầu vuông Vessel  A14R(SQ1 x 65H), A14R(SQ2 x 65H), A14R(SQ2 x 110H), A14R(SQ2 x 150H)
Mũi vít 2 đầu vuông Vessel A14R(SQ1 x 65H), A14R(SQ2 x 65H), A14R(SQ2 x 110H), A14R(SQ2 x 150H)
Súng vặn Bulong Kuken 1/2 KW-1800pro-I
Súng vặn Bulong Kuken 1/2 KW-1800pro-I
Máy chà nhám Nitto Kohki LS-10
Máy chà nhám Nitto Kohki LS-10
Máy mài khuôn khí nén Nitto Kohki L-35C
Máy mài khuôn khí nén Nitto Kohki L-35C
Tô vít 4 cạnh cán tròn Vessel 220(Ph No.2 x 75), 220(Ph No.3 x 150), 220(Ph No.1 x 100), 220(Ph No.1 x 150)
Tô vít 4 cạnh cán tròn Vessel 220(Ph No.2 x 75), 220(Ph No.3 x 150), 220(Ph No.1 x 100), 220(Ph No.1 x 150)
telteltel