Gá cho kìm cắt Vessel GT-NR


Model: GT-NR1

Xuất xứ: Nhật Bản


  • Đây là phần cố định để cắt lỗ rót hoặc miệng khuôn đúc hoặc dùng để lắp vào máy tự động.
  • Phần thân chính của thiết bị có thể thay đổi góc một cách dễ dàng (0 đến 60 độ).

Các sản phẩm "Thiết bị, dụng cụ khí nén và cầm tay" khác

(303)
Kìm tuốt dây Vessel 3000C
Kìm tuốt dây Vessel 3000C
Mũi vít 2 đầu 4 cạnh Vessel ST14(Ph No.1 x 3.5 x 65H), ST14(Ph No.2 x 3.5 x 65H), ST14(Ph No.2 x 3.5 x 110H), ST14(Ph No.2 x 3.5 x 82H)
Mũi vít 2 đầu 4 cạnh Vessel ST14(Ph No.1 x 3.5 x 65H), ST14(Ph No.2 x 3.5 x 65H), ST14(Ph No.2 x 3.5 x 110H), ST14(Ph No.2 x 3.5 x 82H)
Bộ 5 mũi vít 4 cạnh 2 đầu Vessel GS5P2130(Ph No.2 x 130 5PC Set), GS5P2150(Ph No.2 x 150 5PC Set)
Bộ 5 mũi vít 4 cạnh 2 đầu Vessel GS5P2130(Ph No.2 x 130 5PC Set), GS5P2150(Ph No.2 x 150 5PC Set)
Cán tròn tô vít đóng Vessel 230W
Cán tròn tô vít đóng Vessel 230W
Bộ tô vít chính xác 6 chi tiết Vessel TD-55
Bộ tô vít chính xác 6 chi tiết Vessel TD-55
Lưỡi kìm cắt dành cho nhựa Vessel NY10AD, NY15AD, NY25AD
Lưỡi kìm cắt dành cho nhựa Vessel NY10AD, NY15AD, NY25AD
Máy mài khuôn Vessel GT-MG25-9CF
Máy mài khuôn Vessel GT-MG25-9CF
telteltel