Mũi vít 2 đầu 4 cạnh Vessel AC141065, AC142065, AC142110, AC142150, AC142200


Model: Cushion Bit 2-Piece Set 1

Xuất xứ: Japan


  • Là loại mũi vặn vít sử dụng trong công việc đòi hỏi có lực xoắn lớn.
  • Ứng dụng trong các ngành công nghiệp gỗ, công tác hoàn thiện, lắp đặt thiết bị, công việc liên quan đến kim loại.

Các sản phẩm "Thiết bị, dụng cụ khí nén và cầm tay" khác

(303)
Tô vít đóng 4 cạnh cán gỗ Vessel 100(Ph No.2 x 300), 100(Ph No.2 x 100), 100(Ph No.3 x 150), 100(Ph No.1 x 75)
Tô vít đóng 4 cạnh cán gỗ Vessel 100(Ph No.2 x 300), 100(Ph No.2 x 100), 100(Ph No.3 x 150), 100(Ph No.1 x 75)
Súng thổi khí Meiji M305
Súng thổi khí Meiji M305
Máy mài khuôn Nitto Kohki L-25B
Máy mài khuôn Nitto Kohki L-25B
Lưỡi kìm cắt thẳng dành cho nhựa Vessel NY03AJ, NY05AJ, NY10AJ, NY15AJ, NY25AJ
Lưỡi kìm cắt thẳng dành cho nhựa Vessel NY03AJ, NY05AJ, NY10AJ, NY15AJ, NY25AJ
Tô vít đóng 2 cạnh cán gỗ Vessel 100(Slotted 6 x 300), 100(Slotted 8 x 150), 100(Slotted 5.5 x 75), 100(Slotted 6 x 100)
Tô vít đóng 2 cạnh cán gỗ Vessel 100(Slotted 6 x 300), 100(Slotted 8 x 150), 100(Slotted 5.5 x 75), 100(Slotted 6 x 100)
Súng vặn vít Vessel No.GT-S4.5DR
Súng vặn vít Vessel No.GT-S4.5DR
Mũi vặn vít 2 đầu 4 cạnh Vessel AX142045, AX142065, AX142110
Mũi vặn vít 2 đầu 4 cạnh Vessel AX142045, AX142065, AX142110
telteltel