Cán tô vít tròn Vessel 220W(interchangeable)


Model: Ball Grip (Bit-replaceable grip)

Xuất xứ: Japan


  • Tay nắm tròn (có thể thay thế mũi vặn vít) 
  • Tay cầm đàn hồi đảm bảo khả năng vặn chặt. 
  • Sản phẩm chỉ có cán tô vít, mũi vặn vít bán rời.

Các sản phẩm "Thiết bị, dụng cụ khí nén và cầm tay" khác

(303)
Tô vít 4 cạnh tay cầm siêu êm Vessel 700(Ph No.1 x 75), 700(Ph No.2 x 100), 700(Ph No.2 x 150), 700(Ph No.3 x 150)
Tô vít 4 cạnh tay cầm siêu êm Vessel 700(Ph No.1 x 75), 700(Ph No.2 x 100), 700(Ph No.2 x 150), 700(Ph No.3 x 150)
Lưỡi thẳng cho nhựa Vessel NT03AJY, NT05AJY, NT10AJY
Lưỡi thẳng cho nhựa Vessel NT03AJY, NT05AJY, NT10AJY
Máy mài lỗ cầm tay Vessel GT-MG75SAR
Máy mài lỗ cầm tay Vessel GT-MG75SAR
Bộ bút thử điện đa năng Vessel 1300L
Bộ bút thử điện đa năng Vessel 1300L
Mũi vặn vít hoa thị Vessel N(T5 x 100), N(T8 x 100), N(T10 x 75), N(T10 x 100)
Mũi vặn vít hoa thị Vessel N(T5 x 100), N(T8 x 100), N(T10 x 75), N(T10 x 100)
Súng vặn vít Vessel No.GT-S6MLR
Súng vặn vít Vessel No.GT-S6MLR
Mũi vặn vít hoa thị Vessel N(T5 x 75), N(T8 x 75), N(T6 x 100), N(T6 x 75)
Mũi vặn vít hoa thị Vessel N(T5 x 75), N(T8 x 75), N(T6 x 100), N(T6 x 75)
telteltel