Tags

  • Ống dẫn

Điều gì bạn cần biết về ống khí nén
Tin tức Ngành Công Nghiệp  |  06/3/2024

Điều gì bạn cần biết về ống khí nén

Chức năng chính của ống khí nén là chuyển tải khí nén. Ống khí nén có nhiệm vụ vận chuyển khí nén từ nguồn cấp (máy nén khí, bình tích áp) đến các thiết bị sử dụng khí nén như xi lanh, van, bộ lọc, súng phun,...
Hướng dẫn tối ưu hóa ống dẫn khí nén cho hệ thống công nghiệp hiệu quả
Tin tức Ngành Công Nghiệp  |  06/3/2024

Hướng dẫn tối ưu hóa ống dẫn khí nén cho hệ thống công nghiệp hiệu quả

Hướng dẫn toàn bộ về ống dẫn khí nén và hướng dẫn bố trí ống dẫn khác nhau để đảm bảo luồng khí hiệu quả, giảm tổn thất áp suất và tối đa hóa tuổi thọ của hệ thống
  1   
telteltel