Van hoạt động bằng điện từ loại C2 Daikin C2RLS


Model: C2RLS

Xuất xứ: Nhật Bản


  • Van thường mở.
  • Áp suất có thể được kiểm soát dễ dàng hơn thậm chí ở dải áp suất thấp.

Các sản phẩm "Bơm thủy lực và thiết bị làm mát dầu" khác

(48)
Bơm thủy lực piston Roto Daikin RP
Bơm thủy lực piston Roto Daikin RP
Van một chiều Daikin JCA
Van một chiều Daikin JCA
Van điện từ Daikin KSO
Van điện từ Daikin KSO
Bơm thủy lực hiệu suất cao Daikin Super Unit SUT03S1507, SUT00S1507, SUT03S1510, SUT00S1510
Bơm thủy lực hiệu suất cao Daikin Super Unit SUT03S1507, SUT00S1507, SUT03S1510, SUT00S1510
Máy làm mát dầu thủy lực Daikin AKJ189, AKJ359, AKJ459, AKJ569, AKJ909, AKJ1509
Máy làm mát dầu thủy lực Daikin AKJ189, AKJ359, AKJ459, AKJ569, AKJ909, AKJ1509
Van điều hướng Daikin C2SW
Van điều hướng Daikin C2SW
Bơm thủy lực hiệu suất cao Daikin Super Unit SUT10D8021, SUT00D8021, SUT16D8021, P-SUT20D11KW, SUT00D11021
Bơm thủy lực hiệu suất cao Daikin Super Unit SUT10D8021, SUT00D8021, SUT16D8021, P-SUT20D11KW, SUT00D11021
telteltel