Van một chiều Daikin JCP


Model: JCP

Xuất xứ: Nhật Bản


  • Van một chiều sẽ mở khi áp suất đạt tới mức nhất định và cho phép dầu thủy lực chỉ đi theo 1 chiều.

Các sản phẩm "Bơm thủy lực và thiết bị làm mát dầu" khác

(48)
Van an toàn điều chỉnh trực tiếp Daikin JR
Van an toàn điều chỉnh trực tiếp Daikin JR
Van an toàn cân bằng Daikin JRP
Van an toàn cân bằng Daikin JRP
Bơm thủy lực hiệu suất cao Daikin Super Unit SUT03S3007, SUT00S3007, SUT03S4007, SUT00S4007
Bơm thủy lực hiệu suất cao Daikin Super Unit SUT03S3007, SUT00S3007, SUT03S4007, SUT00S4007
Bơm thủy lực hiệu suất cao Daikin Super Unit SUT10D8021, SUT00D8021, SUT16D8021, P-SUT20D11KW, SUT00D11021
Bơm thủy lực hiệu suất cao Daikin Super Unit SUT10D8021, SUT00D8021, SUT16D8021, P-SUT20D11KW, SUT00D11021
Van an toàn điều chỉnh trực tiếp Daikin MRV
Van an toàn điều chỉnh trực tiếp Daikin MRV
Bơm thủy lực kép Daikin VD
Bơm thủy lực kép Daikin VD
Bơm thủy lực độ chính xác cao Daikin SUT00D3021(200/400V), SUT00D8021(200/400V), SUT00D13021(200/400V), SUT00D15021(200/400V), SUT00D20021(200V), SUT00D30028(200V)
Bơm thủy lực độ chính xác cao Daikin SUT00D3021(200/400V), SUT00D8021(200/400V), SUT00D13021(200/400V), SUT00D15021(200/400V), SUT00D20021(200V), SUT00D30028(200V)
telteltel