Van giảm áp áp suất thấp loại C2 Daikin C2GL


Model: C2GL

Xuất xứ: Nhật Bản


  • Van thường mở.
  • Áp suất có thể được kiểm soát dễ dàng hơn thậm chí ở dải áp suất thấp.

Các sản phẩm "Bơm thủy lực và thiết bị làm mát dầu" khác

(48)
Van an toàn điều chỉnh trực tiếp Daikin MRV
Van an toàn điều chỉnh trực tiếp Daikin MRV
Bơm thủy lực hiệu suất cao Daikin Super Unit SUT03S3010, SUT00S3010, SUT03S1516, SUT00S1516
Bơm thủy lực hiệu suất cao Daikin Super Unit SUT03S3010, SUT00S3010, SUT03S1516, SUT00S1516
Van điều tiết Daikin DGV
Van điều tiết Daikin DGV
Van tiết lưu Daikin SF
Van tiết lưu Daikin SF
Van điện từ loại điện áp thấp Daikin LS-G03
Van điện từ loại điện áp thấp Daikin LS-G03
Block van tuần tự cổng kiểu P Daikin MQ-02P
Block van tuần tự cổng kiểu P Daikin MQ-02P
Bơm thủy lực hiệu suất cao Daikin Super Unit SUT06S3016, SUT00S316, SUT06S6007, SUT00S6007, SUT10S8007, SUT00S8007
Bơm thủy lực hiệu suất cao Daikin Super Unit SUT06S3016, SUT00S316, SUT06S6007, SUT00S6007, SUT10S8007, SUT00S8007
telteltel