Van một chiều Daikin JCA


Model: JCA

Xuất xứ: Nhật Bản


  • Van được lắp vuông góc với đường dầu thủy lực.
  • Cho phép dầu chỉ đi theo 1 chiều và chặn dầu đi theo chiều ngược lại.

Các sản phẩm "Bơm thủy lực và thiết bị làm mát dầu" khác

(48)
Bơm thủy lực hiệu suất cao Daikin Super Unit SUT10D8021, SUT00D8021, SUT16D8021, P-SUT20D11KW, SUT00D11021
Bơm thủy lực hiệu suất cao Daikin Super Unit SUT10D8021, SUT00D8021, SUT16D8021, P-SUT20D11KW, SUT00D11021
Van an toàn cân bằng Daikin JRPL
Van an toàn cân bằng Daikin JRPL
Van tiết lưu Daikin ST-G02
Van tiết lưu Daikin ST-G02
Bơm thủy lực Daikin Ecorich-R EHU15R-M0701, EHU15R-M0702, EHU30R-M0701, EHU30R-M0702
Bơm thủy lực Daikin Ecorich-R EHU15R-M0701, EHU15R-M0702, EHU30R-M0701, EHU30R-M0702
Bơm thủy lực Daikin Super Unit dòng độ chính xác cao
Bơm thủy lực Daikin Super Unit dòng độ chính xác cao
Van điện từ loại điện áp thấp Daikin LS-G02
Van điện từ loại điện áp thấp Daikin LS-G02
Van điện từ loại điện áp thấp Daikin LS-G03
Van điện từ loại điện áp thấp Daikin LS-G03
telteltel