Van một chiều Daikin HDIN


Model: HDIN

Xuất xứ: Nhật Bản


  • Van được lắp đặt trên đường dầu thủy lực.
  • Van một chiều sẽ mở khi áp suất đạt tới mức nhất định.

Các sản phẩm "Bơm thủy lực và thiết bị làm mát dầu" khác

(48)
Van tiết lưu cân bằng Daikin LEM
Van tiết lưu cân bằng Daikin LEM
Thiết bị làm mát dầu thủy lực Daikin Oil Cooling AKZ9
Thiết bị làm mát dầu thủy lực Daikin Oil Cooling AKZ9
Bơm thủy lực hiệu suất cao Daikin Super Unit SUT03S3007, SUT00S3007, SUT03S4007, SUT00S4007
Bơm thủy lực hiệu suất cao Daikin Super Unit SUT03S3007, SUT00S3007, SUT03S4007, SUT00S4007
Bơm thủy lực hiệu suất cao Daikin Super Unit SUT06S3016, SUT00S316, SUT06S6007, SUT00S6007, SUT10S8007, SUT00S8007
Bơm thủy lực hiệu suất cao Daikin Super Unit SUT06S3016, SUT00S316, SUT06S6007, SUT00S6007, SUT10S8007, SUT00S8007
Van tiết lưu tích hợp van một chiều Daikin HDFT
Van tiết lưu tích hợp van một chiều Daikin HDFT
Van tiết lưu Daikin ST-G02
Van tiết lưu Daikin ST-G02
Van an toàn cân bằng Daikin JRPL
Van an toàn cân bằng Daikin JRPL
telteltel