Van một chiều Daikin HDIN


Model: HDIN

Xuất xứ: Nhật Bản


  • Van được lắp đặt trên đường dầu thủy lực.
  • Van một chiều sẽ mở khi áp suất đạt tới mức nhất định.

Các sản phẩm "Bơm thủy lực và thiết bị làm mát dầu" khác

(48)
Van tiết lưu Daikin TSC
Van tiết lưu Daikin TSC
Bơm thủy lực kép Daikin V1515
Bơm thủy lực kép Daikin V1515
Van điện từ Daikin KSOB
Van điện từ Daikin KSOB
Bơm thủy lực hiệu suất cao Daikin Super Unit SUT06S3016, SUT00S316, SUT06S6007, SUT00S6007, SUT10S8007, SUT00S8007
Bơm thủy lực hiệu suất cao Daikin Super Unit SUT06S3016, SUT00S316, SUT06S6007, SUT00S6007, SUT10S8007, SUT00S8007
Bơm thủy lực Daikin Ecorich
Bơm thủy lực Daikin Ecorich
Bơm thủy lực kép Daikin VD
Bơm thủy lực kép Daikin VD
Van an toàn cân bằng Daikin JRPL
Van an toàn cân bằng Daikin JRPL
telteltel