Ống dẫn khí nén Toyox HB-6, HB-7, HB-8, HB-10


Model: Hit Hose

Xuất xứ: Nhật Bản


  • Đường ống mềm dẻo.
  • Trọng lượng nhẹ.
  • Dùng cho áp suất dương.
  • Chịu ma sát tốt.

Các sản phẩm "Ống dẫn và đầu nối" khác

(964)
Đầu nối thẳng Sang-A One-Touch Fittings Dòng GPG
Đầu nối thẳng Sang-A One-Touch Fittings Dòng GPG
Ống dẫn khí nén Chiyoda SP-4, SP-6
Ống dẫn khí nén Chiyoda SP-4, SP-6
Đầu nối nhanh khí nén Sang A SPC 04-01, SPC 06-01, SPC 06-02
Đầu nối nhanh khí nén Sang A SPC 04-01, SPC 06-01, SPC 06-02
Đầu nối nhanh Toyox Toyoconnector TC3-FS9-8A, TC3-FS12-10A, TC3-FS15-15A, TC3-FS15-1S
Đầu nối nhanh Toyox Toyoconnector TC3-FS9-8A, TC3-FS12-10A, TC3-FS15-15A, TC3-FS15-1S
Ống dẫn đa năng Toyox Toyospring TS-6, TS-8, TS-9, TS-12, TS-15
Ống dẫn đa năng Toyox Toyospring TS-6, TS-8, TS-9, TS-12, TS-15
Đầu nối nhanh Chiyoda 6-01M, 6-02M, 6-03M, 8-01M, 8-02M, 8-03M
Đầu nối nhanh Chiyoda 6-01M, 6-02M, 6-03M, 8-01M, 8-02M, 8-03M
Ống dẫn thực phẩm Toyox Toyofusso–E FFE
Ống dẫn thực phẩm Toyox Toyofusso–E FFE
telteltel