Đầu nối nhanh khí nén Nitto kohki FBH-20SM, FBH-30SM, FBH-40SM


Model: Full Blow Cupla 2

Xuất xứ: Nhật Bản


  • Cấu tạo van đặc biệt giúp lưu lượng khí nén cao, giảm tổn thất khí nén.
  • Trọng lượng nhẹ hơn từ 30-45% so với đầu nối thông thường.
  • Áp suất làm việc: 1.5 MPa
  • Cấu trúc van đóng 1 chiều.
  • Dùng để dẫn khí nén.
  • Vật liệu gioăng: NBR

Các sản phẩm "Ống dẫn và đầu nối" khác

(1168)
Bộ chia nhánh ống Chiyoda Unifold Touch Connector Fuji
Bộ chia nhánh ống Chiyoda Unifold Touch Connector Fuji
Đầu đổi ren Toyox TA13
Đầu đổi ren Toyox TA13
Ống dẫn đôi Chiyoda Twin Touch 2TP
Ống dẫn đôi Chiyoda Twin Touch 2TP
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPOL 12G03, GPOL 12G04
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPOL 12G03, GPOL 12G04
Đầu nối nhanh khí nén Chiyoda F16-03MT, F16-03MTW, F16-04MT, F16-04MTW
Đầu nối nhanh khí nén Chiyoda F16-03MT, F16-03MTW, F16-04MT, F16-04MTW
Đầu nối Chiyoda Touch connector Five SUS kiểm soát tốc độ
Đầu nối Chiyoda Touch connector Five SUS kiểm soát tốc độ
Đầu nối loại nhỏ Nitto Kohki MS-40PN, MS-45PN
Đầu nối loại nhỏ Nitto Kohki MS-40PN, MS-45PN
telteltel