Đầu nối nhanh ba đầu Chiyoda Touch Connector Fuji Dòng Triple Banjo (Metal Body) 1


Model: Triple Banjo (Metal Body) 1

Xuất xứ: Japan


  • Tương thích với nhiều loại ống
  • Kết nối/ngắt kết nối nhanh chóng
  • Tốc độ dòng chảy cao
  • Thiết kế nhỏ gọn

Các sản phẩm "Ống dẫn và đầu nối" khác

(1092)
Đầu nối nhanh khí nén Chiyoda Touch Connector Five Dòng Different Union
Đầu nối nhanh khí nén Chiyoda Touch Connector Five Dòng Different Union
Đầu nối nhanh ống mềm Chiyoda H6.5-2M, ZTO-605, H6.5-3M, ZTO-653
Đầu nối nhanh ống mềm Chiyoda H6.5-2M, ZTO-605, H6.5-3M, ZTO-653
Đầu nối nhanh chữ L Chiyoda CKL-8-01-2L , CKL-8-02-2L, CKL-8-03-2L
Đầu nối nhanh chữ L Chiyoda CKL-8-01-2L , CKL-8-02-2L, CKL-8-03-2L
Ống dẫn thực phẩm Toyox Toyofoods TFB-6, TFB-8, TFB-9, TFB-10, TFB-12
Ống dẫn thực phẩm Toyox Toyofoods TFB-6, TFB-8, TFB-9, TFB-10, TFB-12
Đầu nối nhanh khí nén chữ L Sang A GPLL 04G01(L), GPLL 04G02(L), GPLL 04G03(L)
Đầu nối nhanh khí nén chữ L Sang A GPLL 04G01(L), GPLL 04G02(L), GPLL 04G03(L)
Đầu nối nhanh khí nén chữ L Sang A GPLF 1202, GPLF 1203, GPLF 1204
Đầu nối nhanh khí nén chữ L Sang A GPLF 1202, GPLF 1203, GPLF 1204
Đầu nối nhanh khí nén chữ L Sang A GPLL 06M5, GPLL 06M6
Đầu nối nhanh khí nén chữ L Sang A GPLL 06M5, GPLL 06M6
telteltel