Cụm đầu nối nhanh khí nén 6 đầu chia Sang A GPA 04G01(3), GPA 04G02(3), GPA 04G03(3)


Model: One-Touch Fittings 373

Xuất xứ: Hàn Quốc


  • Thiết kế để thuận tiện cho việc lắp đặt hệ thống ống khí nén.
  • Chất liệu đồng mạ niken cho độ bền cao.

Các sản phẩm "Ống dẫn và đầu nối" khác

(1168)
Đầu nối nhanh Chiyoda 4-M5S1, 4-01S1, 4-02S1, 6-01S1, 6-02S1, 6-03S1
Đầu nối nhanh Chiyoda 4-M5S1, 4-01S1, 4-02S1, 6-01S1, 6-02S1, 6-03S1
Đầu nối khử áp thân nhôm Chiyoda MFXP-6.5H, MFXP-8H, MFXP-11H
Đầu nối khử áp thân nhôm Chiyoda MFXP-6.5H, MFXP-8H, MFXP-11H
Đầu nối khử áp thân đồng Chiyoda MFXP-6.5H-B, MFXP-8H-B, MFXP-11H-B, MFXP-16H-B
Đầu nối khử áp thân đồng Chiyoda MFXP-6.5H-B, MFXP-8H-B, MFXP-11H-B, MFXP-16H-B
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPH 08G01, GPH 08G02, GPH 08G03, GPH 08G04
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPH 08G01, GPH 08G02, GPH 08G03, GPH 08G04
Cụm đầu nối nhanh khí nén 6 đầu chia Sang A GPA 12G03(3), GPA 12G04(3)
Cụm đầu nối nhanh khí nén 6 đầu chia Sang A GPA 12G03(3), GPA 12G04(3)
Đầu nối nhanh Chiyoda RKN-10-02, RKN-10-03, RKN-10-04
Đầu nối nhanh Chiyoda RKN-10-02, RKN-10-03, RKN-10-04
Ống dẫn sơn SangA N
Ống dẫn sơn SangA N
telteltel