Đầu nối nhanh Inox Nitto Kohki Rotary Line Cupla


Model: Rotary Line Cupla

Xuất xứ: Nhật Bản


  • Khả năng quay 360 độ, có thể làm việc theo nhiều hướng khác nhau.
  • Áp suất làm việc: 1.5 MPa
  • Cấu trúc van đóng 1 chiều
  • Dẫn khí nén
  • Vật liệu gioăng: NBR

Các sản phẩm "Ống dẫn và đầu nối" khác

(1168)
Cụm đầu nối nhanh khí nén Sang A GPKD 0804-02, GPKD 0806-02, GPKD 0806-03, GPKD 1008-03
Cụm đầu nối nhanh khí nén Sang A GPKD 0804-02, GPKD 0806-02, GPKD 0806-03, GPKD 1008-03
Đầu nối nhanh khí nén chữ L Sang A GPLLP 06M5, GPLLP 06M6
Đầu nối nhanh khí nén chữ L Sang A GPLLP 06M5, GPLLP 06M6
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPAF 04M5, GPAF 0401, GPAF 0402, GPAF 0403
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPAF 04M5, GPAF 0401, GPAF 0402, GPAF 0403
Van tiết lưu Chiyoda 6R-M5SC-O, 6R-M5SC-I, 6R-01SC-O, 6R-01SC-I, 6R-02SC-O, 6R-02SC-I
Van tiết lưu Chiyoda 6R-M5SC-O, 6R-M5SC-I, 6R-01SC-O, 6R-01SC-I, 6R-02SC-O, 6R-02SC-I
Đầu nối nhanh khí nén Nitto Kohki 200-20SM, 200-30SM, 200-40SM
Đầu nối nhanh khí nén Nitto Kohki 200-20SM, 200-30SM, 200-40SM
Đầu nối nhanh khí nén chữ L Sang A GPLL 12G01, GPLL 12G02, GPLL 12G03, GPLL 12G04
Đầu nối nhanh khí nén chữ L Sang A GPLL 12G01, GPLL 12G02, GPLL 12G03, GPLL 12G04
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPCJ 04G01, GPCJ 04G02
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPCJ 04G01, GPCJ 04G02
telteltel