Bình áp suất Meiji PA Series


Model: PA Series

Xuất xứ: Nhật Bản


  • Sản phẩm bình sơn áp suất giúp trong việc chứa nhiều loại sơn, khuấy đảo và đưa sơn ra súng phun sơn. 
  • Xuất xứ: Nhật Bản

Các sản phẩm "Thiết bị phun sơn" khác

(45)
Súng phun sơn Khí nén cầm tay Meiji F110L
Súng phun sơn Khí nén cầm tay Meiji F110L
Súng phun keo Asahi Sunac FMG III
Súng phun keo Asahi Sunac FMG III
Ống dẫn sơn Toyox dòng SPE-6, SPE-8
Ống dẫn sơn Toyox dòng SPE-6, SPE-8
Điều áp sơn Asahi Sunac AR-MR30-MR40
Điều áp sơn Asahi Sunac AR-MR30-MR40
Thiết bị điều khiển Asahi Sunac BPS-115 và BPS-120
Thiết bị điều khiển Asahi Sunac BPS-115 và BPS-120
Súng phun sơn áp lực Asahi Sunac MG7
Súng phun sơn áp lực Asahi Sunac MG7
Súng phun sơn tĩnh điện Asahi Sunac HB-X3S/M
Súng phun sơn tĩnh điện Asahi Sunac HB-X3S/M
telteltel