Bình áp suất Meiji PA Series


Model: PA Series

Xuất xứ: Nhật Bản


  • Sản phẩm bình sơn áp suất giúp trong việc chứa nhiều loại sơn, khuấy đảo và đưa sơn ra súng phun sơn. 
  • Xuất xứ: Nhật Bản

Các sản phẩm "Thiết bị phun sơn" khác

(45)
Súng phun sơn tĩnh điện Asahi Sunac HB-X3S/M
Súng phun sơn tĩnh điện Asahi Sunac HB-X3S/M
Ống dẫn sơn Toyox dòng SPE-6, SPE-8
Ống dẫn sơn Toyox dòng SPE-6, SPE-8
Súng phun sơn tự động Asahi Sunac ESA-200
Súng phun sơn tự động Asahi Sunac ESA-200
Súng Phun Sơn Tự Động Áp Suất Thấp Meiji A110L
Súng Phun Sơn Tự Động Áp Suất Thấp Meiji A110L
Khuấy sơn Meiji
Khuấy sơn Meiji
Bình áp suất Meiji P-8S
Bình áp suất Meiji P-8S
Cốc sơn Meiji 7SB
Cốc sơn Meiji 7SB
telteltel