Súng phun sơn Khí nén Cầm tay Meiji F55


Model: F55

Xuất xứ: Nhật Bản


  • Sơn sửa thủ công.
  • Sơn sửa nghệ thuật.
  • Sơn sửa bằng phun sơn.
  • Sơn sửa đồ chơi và các vật nhỏ khác.

Các sản phẩm "Thiết bị phun sơn" khác

(45)
Súng phun sơn khí nén cầm tay Meiji F410
Súng phun sơn khí nén cầm tay Meiji F410
Bình áp suất Meiji PH Series
Bình áp suất Meiji PH Series
Bơm Sơn Màng Chắn Asahi Sunac PD160
Bơm Sơn Màng Chắn Asahi Sunac PD160
Bơm sơn màng chắn Asahi Sunac dòng PD40
Bơm sơn màng chắn Asahi Sunac dòng PD40
Súng Phun Sơn Tự Động Áp Suất Thấp Meiji A110L
Súng Phun Sơn Tự Động Áp Suất Thấp Meiji A110L
Súng phun sơn Khí nén Cầm tay Meiji F110
Súng phun sơn Khí nén Cầm tay Meiji F110
Thiết bị điều khiển Asahi Sunac BPS-115 và BPS-120
Thiết bị điều khiển Asahi Sunac BPS-115 và BPS-120
telteltel