Cốc đo độ nhớt Meiji V-1


Model: V-1

Xuất xứ: Nhật Bản


  • Meiji V-1 là thiết bị cốc đo độ nhớt của sơn ( Viscosity cup / Spray gun ). Hoạt động đo của cốc dựa trên cốc độ nhớt số 4 của Ford. Cốc đo được xem như là thiết bị đo độ nhớt nhanh chóng.
  • Với thiết kê đặc trưng, V-1 giúp duy trì sự ổn định độ nhớt của sản phẩm trong quá trình sử dụng, để độ nhớt luôn được giữ trong khoảng thiết lập để bảo vệ màu sắc khỏi tác dụng của sản phẩm.

Các sản phẩm "Thiết bị phun sơn" khác

(45)
Súng phun sơn Khí nén Cầm tay Meiji F110
Súng phun sơn Khí nén Cầm tay Meiji F110
Ống dẫn sơn Chiyoda TF-4-10, TF-4-20, TF-4-100, TF-6-10, TF-6-20, TF-6-100
Ống dẫn sơn Chiyoda TF-4-10, TF-4-20, TF-4-100, TF-6-10, TF-6-20, TF-6-100
Súng phun sơn khí nén cầm tay Meiji F210
Súng phun sơn khí nén cầm tay Meiji F210
Ống dẫn sơn Toyox dòng SPE-6, SPE-8
Ống dẫn sơn Toyox dòng SPE-6, SPE-8
Máy phun sơn áp lực Asahi Sunac Bear dòng SP2544, SP2554 , SP2578, SP1854Z, SP2554Z
Máy phun sơn áp lực Asahi Sunac Bear dòng SP2544, SP2554 , SP2578, SP1854Z, SP2554Z
Bơm Sơn Màng Chắn Asahi Sunac PD160
Bơm Sơn Màng Chắn Asahi Sunac PD160
Súng phun sơn áp lực Asahi Sunac MG7
Súng phun sơn áp lực Asahi Sunac MG7
telteltel