Cốc đo độ nhớt Meiji V-1


Model: V-1

Xuất xứ: Nhật Bản


  • Meiji V-1 là thiết bị cốc đo độ nhớt của sơn ( Viscosity cup / Spray gun ). Hoạt động đo của cốc dựa trên cốc độ nhớt số 4 của Ford. Cốc đo được xem như là thiết bị đo độ nhớt nhanh chóng.
  • Với thiết kê đặc trưng, V-1 giúp duy trì sự ổn định độ nhớt của sản phẩm trong quá trình sử dụng, để độ nhớt luôn được giữ trong khoảng thiết lập để bảo vệ màu sắc khỏi tác dụng của sản phẩm.

Các sản phẩm "Thiết bị phun sơn" khác

(45)
Súng phun sơn Khí nén Cầm tay Meiji F55
Súng phun sơn Khí nén Cầm tay Meiji F55
Máy phun sơn áp lực Asahi Sunac Bear dòng SP2544, SP2554 , SP2578, SP1854Z, SP2554Z
Máy phun sơn áp lực Asahi Sunac Bear dòng SP2544, SP2554 , SP2578, SP1854Z, SP2554Z
Điều áp sơn Asahi Sunac AR-MR30-MR40
Điều áp sơn Asahi Sunac AR-MR30-MR40
Súng phun sơn tĩnh điện Asahi Sunac HB-X3S/M
Súng phun sơn tĩnh điện Asahi Sunac HB-X3S/M
Bơm Sơn Màng Chắn Asahi Sunac PD160
Bơm Sơn Màng Chắn Asahi Sunac PD160
Bơm keo Asahi Sunac SP2554
Bơm keo Asahi Sunac SP2554
Tủ điều khiển Asahi Sunac BPS-114
Tủ điều khiển Asahi Sunac BPS-114
telteltel