Tủ điều khiển Asahi Sunac BPS-114


Model: BPS-114

Xuất xứ: Nhật Bản


  • BPS-114 sử dụng trong hệ thống phun sơn tĩnh điện.
  • Sử dụng cho 1 súng tĩnh điện.
  • Thao tác đơn giản, dễ kiểm soát.

Các sản phẩm "Thiết bị phun sơn" khác

(45)
Bình áp suất Meiji P-8S
Bình áp suất Meiji P-8S
Máy trộn sơn Asahi Sunac ACW 1200
Máy trộn sơn Asahi Sunac ACW 1200
Ống dẫn sơn Chiyoda TF-8-10, TF-8-20, TF-8-50, TF-10-10, TF-10-20, TF-10-50
Ống dẫn sơn Chiyoda TF-8-10, TF-8-20, TF-8-50, TF-10-10, TF-10-20, TF-10-50
Súng phun sơn tự động Meiji FA110, A110, JA110, SA110
Súng phun sơn tự động Meiji FA110, A110, JA110, SA110
Súng phun keo Asahi Sunac FMG III
Súng phun keo Asahi Sunac FMG III
Súng phun sơn khí nén cầm tay Meiji F410
Súng phun sơn khí nén cầm tay Meiji F410
Máy phun sơn áp lực Asahi Sunac Bear dòng SP2544, SP2554 , SP2578, SP1854Z, SP2554Z
Máy phun sơn áp lực Asahi Sunac Bear dòng SP2544, SP2554 , SP2578, SP1854Z, SP2554Z
telteltel