Súng vặn ốc khí nén 1" Rotake RT-5770


Model: RT-5770

Xuất xứ: Trung Quốc


  • Cơ cấu búa không chốt.
  • Lực vặn tối ưu.
  • Bền, dễ sử dụng.

Các sản phẩm "Súng vặn ốc" khác

(35)
Súng vặn ốc khí nén 1/2
Súng vặn ốc khí nén 1/2" Rotake RT-5268
Súng siết bulong 3/4
Súng siết bulong 3/4" Kuken KW-20PI
Súng vặn ốc khí nén 3/4
Súng vặn ốc khí nén 3/4" Rotake RT-5562
Súng vặn ốc khí nén 1/2
Súng vặn ốc khí nén 1/2" Kuken KW-19HP
Súng vặn ốc 3/4
Súng vặn ốc 3/4" Kuken KW-2500pro
Súng siết bu lông 1
Súng siết bu lông 1" Kuken KW-3800ProXGL
Súng vặn ốc xe tải 1
Súng vặn ốc xe tải 1" Kuken KW-600H
telteltel