Súng vặn ốc khí nén 1" Rotake RT-5999


Model: RT-5999

Xuất xứ: Trung Quốc


  • Trục súng dài 6”.
  • Cơ cấu búa không chốt và cửa xả khí bên cạnh.
  • Súng vặn khỏe, bền.

Các sản phẩm "Súng vặn ốc" khác

(18)
Súng vặn ốc khí nén 3/4
Súng vặn ốc khí nén 3/4" Rotake RT-5560
Súng vặn ốc khí nén 1/2
Súng vặn ốc khí nén 1/2" Kuken KW-19HP
Súng vặn ốc khí nén 1
Súng vặn ốc khí nén 1" Kuken KW-45P
Súng vặn ốc khí nén 1/2
Súng vặn ốc khí nén 1/2" Rotake RT-5268
Súng vặn ốc khí nén 1
Súng vặn ốc khí nén 1" Rotake RT-5662
Súng vặn ốc khí nén 1
Súng vặn ốc khí nén 1" Rotake RT-5880
Súng bắn gầm ô tô (súng nhíp) 1
Súng bắn gầm ô tô (súng nhíp) 1" Kuken KW-40P
telteltel