Súng khử tĩnh điện khí nén Vessel 8KVAC dòng G-9


Model: G-9

Xuất xứ: Nhật Bản


  • Có thể loại bỏ tĩnh điện chỉ bằng nguồn khí nén.
  • Nước sản xuất: Nhật Bản.
  • Không cần cung cấp nguồn điện từ bên ngoài.

Các sản phẩm "Thiết bị khử tĩnh điện" khác

(24)
Súng khử tĩnh điện dạng đầu bép Vessel N-1
Súng khử tĩnh điện dạng đầu bép Vessel N-1
Súng khử tĩnh điện dạng đầu bép Vessel N-3
Súng khử tĩnh điện dạng đầu bép Vessel N-3
Thanh khử tĩnh điện Vessel C-Series
Thanh khử tĩnh điện Vessel C-Series
Thanh khử tĩnh điện Vessel SH–60
Thanh khử tĩnh điện Vessel SH–60
Thảm làm sạch Vessel Clean Walker CW-900
Thảm làm sạch Vessel Clean Walker CW-900
Hộp khử tĩnh điện Vessel IPC-A4
Hộp khử tĩnh điện Vessel IPC-A4
Súng khử tĩnh điện Vessel G7R-E
Súng khử tĩnh điện Vessel G7R-E
telteltel