Đầu bép khử tĩnh điện Vessel công suất cao HPF-1


Model: HPF-1

Xuất xứ: Nhật Bản


  • Sản phẩm có độ dài 300mm có thể trung hòa điện tích hiệu quả.
  • Trung hòa điện tích chính xác ở từng điểm.
  • Loại bỏ tĩnh điện và bụi hiệu quả bằng khí nén.

Các sản phẩm "Thiết bị khử tĩnh điện" khác

(24)
Súng khử tĩnh điện dạng đầu bép Vessel N-3
Súng khử tĩnh điện dạng đầu bép Vessel N-3
Thảm Vinyl chống tĩnh điện Vessel LS-134
Thảm Vinyl chống tĩnh điện Vessel LS-134
Súng khử tĩnh điện Vessel G7R-E
Súng khử tĩnh điện Vessel G7R-E
Quạt ion khử tĩnh điện Vessel L-90-E
Quạt ion khử tĩnh điện Vessel L-90-E
Thanh khử tĩnh điện Vessel công suất lớn HPB
Thanh khử tĩnh điện Vessel công suất lớn HPB
Thảm cao su chống tĩnh điện Vessel AF–45
Thảm cao su chống tĩnh điện Vessel AF–45
Bép khử tĩnh điện công suất lớn Vessel HPN-1
Bép khử tĩnh điện công suất lớn Vessel HPN-1
telteltel