Máy ra vào lốp xe con DALI G-620R


Model: G-620R, G-620R-5

Xuất xứ: Trung Quốc


  • Dali G-620R là dòng máy thế hệ mới có nhiều cải tiến so với các dòng máy trước đây.
  • Trấu kẹp có thể dịch chuyển theo nhiều kích thước la-răng.
  • Nước sản xuất: Trung Quốc.

Các sản phẩm "Máy ra vào lốp" khác

(27)
Máy ra vào lốp xe con, xe du lịch Cormach CM-100
Máy ra vào lốp xe con, xe du lịch Cormach CM-100
Máy ra vào lốp Cormach Puma
Máy ra vào lốp Cormach Puma
Máy ra vào lốp xe tải thân nằm Cormach CM Super 27
Máy ra vào lốp xe tải thân nằm Cormach CM Super 27"
Máy ra vào lốp xe con, không lơ via DALI TA6
Máy ra vào lốp xe con, không lơ via DALI TA6
Máy ra vào lốp xe tải, xe bus DALI TR-23
Máy ra vào lốp xe tải, xe bus DALI TR-23
Máy ra vào lốp xe tải STBR- 588
Máy ra vào lốp xe tải STBR- 588
Máy ra vào lốp xe máy, xe du lịch Dali DL-450CR
Máy ra vào lốp xe máy, xe du lịch Dali DL-450CR
telteltel