Máy ra vào lốp xe con, xe tải hạng nhẹ Cormach Ligro


Model: Ligro

Xuất xứ: Italy


  • Phù hợp sử dụng với xe con và xe tải hạng nhẹ.
  • La răng linh hoạt từ 10” đến 26”.

Các sản phẩm "Máy ra vào lốp" khác

(27)
Máy ra vào lốp trụ định tâm CORMACH CM 1200 BB
Máy ra vào lốp trụ định tâm CORMACH CM 1200 BB
Máy ra vào lốp xe con, xe du lịch Cormach CM-100
Máy ra vào lốp xe con, xe du lịch Cormach CM-100
Máy ra vào lốp xe con Cormach F-535S
Máy ra vào lốp xe con Cormach F-535S
Máy ra vào lốp xe không lơ via DALI G-522WF
Máy ra vào lốp xe không lơ via DALI G-522WF
Máy ra vào lốp xe con DALI G-620R
Máy ra vào lốp xe con DALI G-620R
Máy ra vào lốp xe tải hạng nặng DALI TR-28/TR-28N
Máy ra vào lốp xe tải hạng nặng DALI TR-28/TR-28N
Máy ra vào lốp xe con, không lơ via DALI TA6
Máy ra vào lốp xe con, không lơ via DALI TA6
telteltel