Đầu nối Sang A PP 04, PP 06, PP 08, PP 10, PP 12, PP 16


Model: One-Touch Fittings 75

Xuất xứ: Hàn Quốc


  • Thiết kế thông minh, thuận tiện cho việc lắp đặt hệ thống ống khí nén.

Các sản phẩm "Ống dẫn và đầu nối" khác

(1168)
Đầu nối nhanh khí nén Sang A PJH 04-1/8, PJH 08-1/4, PJH 10-1/4, PJH 12-1/2, PJH 14-1/2
Đầu nối nhanh khí nén Sang A PJH 04-1/8, PJH 08-1/4, PJH 10-1/4, PJH 12-1/2, PJH 14-1/2
Đầu nối nhanh khí nén chữ L Sang A GPLL 06G01, GPLL 06G02, GPLL 06G03, GPLL 06G04
Đầu nối nhanh khí nén chữ L Sang A GPLL 06G01, GPLL 06G02, GPLL 06G03, GPLL 06G04
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPAF 04G01-G01, GPAF 04G02-G02, GPAF 04G03-G03
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPAF 04G01-G01, GPAF 04G02-G02, GPAF 04G03-G03
Ống dẫn sơn đôi Toyox Paint-Twin PW
Ống dẫn sơn đôi Toyox Paint-Twin PW
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPCF 10G01, GPCF 10G02, GPCF 10G03, GPCF 10G04
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPCF 10G01, GPCF 10G02, GPCF 10G03, GPCF 10G04
Dây hơi xoắn Sang-A UC-0805-35, UC-0805-50, UC-0805-75, UC-0805-100
Dây hơi xoắn Sang-A UC-0805-35, UC-0805-50, UC-0805-75, UC-0805-100
Đầu nối nhanh khí nén chữ T Sang A  GPT 08G01(L), GPT 08G02(L), GPT 08G03(L), GPT 08G04(L)
Đầu nối nhanh khí nén chữ T Sang A GPT 08G01(L), GPT 08G02(L), GPT 08G03(L), GPT 08G04(L)
telteltel