Đầu nối Toyox Toyoconnector TC3-FSG


Model: TC3-FSG

Xuất xứ: Nhật Bản


  • Thao tác tháo - lắp dễ dàng.
  • Ngăn ngừa đọng chất dẫn.
  • Ngăn hiện tượng rò rỉ và tuột ống.

Các sản phẩm "Ống dẫn và đầu nối" khác

(1092)
Dây hơi Sang A N-03020, N-04020, N-04025, N-06040, N-08060, N-10080, N-12090
Dây hơi Sang A N-03020, N-04020, N-04025, N-06040, N-08060, N-10080, N-12090
Ống dẫn đa năng Toyox Toyospring TS-19, TS-25, TS-32, TS-38, TS-45, TS-50
Ống dẫn đa năng Toyox Toyospring TS-19, TS-25, TS-32, TS-38, TS-45, TS-50
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPHF 1203-G03, GPHF 1204-G04
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPHF 1203-G03, GPHF 1204-G04
Đầu nối nhanh khí nén chữ Y Chiyoda FS12-03MY, FS12-03MYW, FS12-04MY, FS12-04MYW
Đầu nối nhanh khí nén chữ Y Chiyoda FS12-03MY, FS12-03MYW, FS12-04MY, FS12-04MYW
Đầu nối nhanh Chiyoda CKN-6-01, CKN-6-02, CKN-6-03
Đầu nối nhanh Chiyoda CKN-6-01, CKN-6-02, CKN-6-03
Đầu nối nhanh Nitto Mini Cupla Super
Đầu nối nhanh Nitto Mini Cupla Super
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPH 10G02(3), GPH 10G03(3), GPH 10G04(3)
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPH 10G02(3), GPH 10G03(3), GPH 10G04(3)
telteltel