Đầu nối nhanh khí nén Sang A SPC 08-01, SPC 08-02, SPC 08-03


Model: Stop Fittings 2

Xuất xứ: Hàn Quốc


  • Đầu nối nhanh Sang A có đầy đủ chủng loại đa dạng phong phú.
  • Đầu ren được phủ lớp keo làm kín.
  • Đầy đủ chủng loại, đa dạng phong phú.

Các sản phẩm "Ống dẫn và đầu nối" khác

(1168)
Đầu nối nhanh khí nén chữ Y Sang A GPWT 06G01, GPWT 06G02, GPWT 06G03, GPWT 06G04
Đầu nối nhanh khí nén chữ Y Sang A GPWT 06G01, GPWT 06G02, GPWT 06G03, GPWT 06G04
Đầu nối nhanh chữ L Chiyoda RKL-12-02, RKL-12-03, RKL-12-04
Đầu nối nhanh chữ L Chiyoda RKL-12-02, RKL-12-03, RKL-12-04
Đầu nối nhanh bốn đầu Chiyoda 8-01D2, 8-02D2, 8-03D2, 10-02D2, 10-03D2
Đầu nối nhanh bốn đầu Chiyoda 8-01D2, 8-02D2, 8-03D2, 10-02D2, 10-03D2
Đầu nối nhanh khí nén Chiyoda F10-04M2L, F10-04M2LW, F12-02M2L, F12-02M2LW
Đầu nối nhanh khí nén Chiyoda F10-04M2L, F10-04M2LW, F12-02M2L, F12-02M2LW
Ống dẫn Chiyoda Polyurethane TH
Ống dẫn Chiyoda Polyurethane TH
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPHF 1203, GPHF 1204
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPHF 1203, GPHF 1204
Đầu nối nhanh khí nén Sang A PJH 04-04, PJH 04-05, PJH 06-05, PJH 06-06
Đầu nối nhanh khí nén Sang A PJH 04-04, PJH 04-05, PJH 06-05, PJH 06-06
telteltel