Đầu nối đôi Chiyoda Touch Connector Fuji Dòng Double Banjo (Resin Body) 1


Model: Double Banjo (Resin Body) 1

Xuất xứ: Japan


  • Tương thích với nhiều loại ống
  • Kết nối/ngắt kết nối nhanh chóng
  • Tốc độ dòng chảy cao
  • Thiết kế nhỏ gọn

Các sản phẩm "Ống dẫn và đầu nối" khác

(964)
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPH 12G03(3), GPH 12G04(3)
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPH 12G03(3), GPH 12G04(3)
Đầu nối nhanh khí nén Chiyoda F6-M5M, F6-M5MW, F6-01M, F6-01MW, F6-02M, F6-02MW
Đầu nối nhanh khí nén Chiyoda F6-M5M, F6-M5MW, F6-01M, F6-01MW, F6-02M, F6-02MW
Ống dẫn Chiyoda Multi Flat TP
Ống dẫn Chiyoda Multi Flat TP
Đầu Nối Nhanh Khí Nén Chữ L Sang A One-Touch Fittings Dòng PLJ
Đầu Nối Nhanh Khí Nén Chữ L Sang A One-Touch Fittings Dòng PLJ
Đầu nối nhanh chữ L Chiyoda RKL-6-01, RKL-6-02, RKL-6-03
Đầu nối nhanh chữ L Chiyoda RKL-6-01, RKL-6-02, RKL-6-03
Đầu nối nhanh khí nén Sang A One-Touch Fittings Dòng GPUC
Đầu nối nhanh khí nén Sang A One-Touch Fittings Dòng GPUC
Đầu nối Toyox Toyoconnector TC3-CS
Đầu nối Toyox Toyoconnector TC3-CS
telteltel