Đầu nối nhanh khí nén Sang A PGL 04-G01(1), PGL 06-G01(1), PGL 06-G02(1)


Model: One-Touch Fittings 383

Xuất xứ: Hàn Quốc


  • Thiết kế thông minh, thuận tiện cho việc lắp đặt hệ thống ống khí nén.
  • Chất liệu đồng mạ niken an toàn và tăng độ bền.
  • Nước sản xuất: Hàn Quốc

Các sản phẩm "Ống dẫn và đầu nối" khác

(1172)
Van tiết lưu Chiyoda 6R-M5SC-O, 6R-M5SC-I, 6R-01SC-O, 6R-01SC-I, 6R-02SC-O, 6R-02SC-I
Van tiết lưu Chiyoda 6R-M5SC-O, 6R-M5SC-I, 6R-01SC-O, 6R-01SC-I, 6R-02SC-O, 6R-02SC-I
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPLGJ45 0604, GPLGJ45 0806, GPLGJ45 1008, GPLGJ45 1210
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPLGJ45 0604, GPLGJ45 0806, GPLGJ45 1008, GPLGJ45 1210
Ống dẫn thực phẩm Toyox Toyofusso–E FFE
Ống dẫn thực phẩm Toyox Toyofusso–E FFE
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPGJ 0604, GPGJ 0804, GPGJ 0806
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPGJ 0604, GPGJ 0804, GPGJ 0806
Đầu nối nhanh khí nén chữ L Sang A GPLF 04M5, GPLF 04M6, GPLF 0401, GPLF 0402
Đầu nối nhanh khí nén chữ L Sang A GPLF 04M5, GPLF 04M6, GPLF 0401, GPLF 0402
Cụm đầu nối nhanh khí nén Sang A GPH 03M5(3), GPH 04M5(3), GPH 0401(3), GPH 0402(3), GPH 0403(3)
Cụm đầu nối nhanh khí nén Sang A GPH 03M5(3), GPH 04M5(3), GPH 0401(3), GPH 0402(3), GPH 0403(3)
Đầu nối nhanh khí nén chữ Y Chiyoda FS6-03MY, FS6-03MYW, FS8-01MY, FS8-01MYW, FS8-02MY, FS8-02MYW
Đầu nối nhanh khí nén chữ Y Chiyoda FS6-03MY, FS6-03MYW, FS8-01MY, FS8-01MYW, FS8-02MY, FS8-02MYW
telteltel