Đầu nối nhanh chịu va đập Nitto Kohki Compact Cupla


Model: Compact Cupla

Xuất xứ: Nhật Bản


  • Sản phẩm được ứng dụng trong rất nhiều công việc khác nhau.
  • Chủng loại phong phú (25000 loại)
  • Thương hiệu Nhật Bản.

Các sản phẩm "Ống dẫn và đầu nối" khác

(1168)
Đầu nối nhanh khí nén chữ L Sang A GPLL 0601(L), GPLL 0602(L), GPLL 0603(L)
Đầu nối nhanh khí nén chữ L Sang A GPLL 0601(L), GPLL 0602(L), GPLL 0603(L)
Đầu nối nhanh chữ L Sang-A GPL 03M3, GPL 03M5, GPL 03M6
Đầu nối nhanh chữ L Sang-A GPL 03M3, GPL 03M5, GPL 03M6
Đầu nối nhanh khí nén chữ L Chiyoda FS4-M5ML, FS4-M5MLW, FS4-01ML, FS4-01MLW, FS4-02ML, FS4-02MLW
Đầu nối nhanh khí nén chữ L Chiyoda FS4-M5ML, FS4-M5MLW, FS4-01ML, FS4-01MLW, FS4-02ML, FS4-02MLW
Đầu nối nhanh thủy lực tự đóng Nitto Kohki 6S-A, 8S-A, 10S-A, 12S-A, 16S-A
Đầu nối nhanh thủy lực tự đóng Nitto Kohki 6S-A, 8S-A, 10S-A, 12S-A, 16S-A
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPL45 10G01, GPL45 10G02, GPL45 10G03, GPL45 10G04
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPL45 10G01, GPL45 10G02, GPL45 10G03, GPL45 10G04
Đầu nối nhanh khí nén Chiyoda FR10-00LC, FR10-00LCW, FR12-00LC, FR12-00LCW
Đầu nối nhanh khí nén Chiyoda FR10-00LC, FR10-00LCW, FR12-00LC, FR12-00LCW
Đầu nối nhanh khí nén chữ L Sang A GPLF 1002, GPLF 1003, GPLF 1004
Đầu nối nhanh khí nén chữ L Sang A GPLF 1002, GPLF 1003, GPLF 1004
telteltel