Đầu nối nhanh khí nén Sang A SPC 04-01, SPC 06-01, SPC 06-02


Model: Stop Fittings 1

Xuất xứ: Hàn Quốc


  • Đầu nối nhanh Sang A có đầy đủ chủng loại đa dạng phong phú.
  • Đầu ren được phủ lớp keo làm kín.
  • Đầy đủ chủng loại, đa dạng phong phú.

Các sản phẩm "Ống dẫn và đầu nối" khác

(1168)
Đầu nối nhanh khóa bán tự động Chiyoda Semi-Lock Coupling
Đầu nối nhanh khóa bán tự động Chiyoda Semi-Lock Coupling
Ống dẫn thực phẩm Toyox Ecoron EC
Ống dẫn thực phẩm Toyox Ecoron EC
Đầu nối dải áp suất thấp bằng nhựa Nitto kohki LF-6TPM, LF-8TPM, LF-12TPM, LF-16TPM, LF-24TPM
Đầu nối dải áp suất thấp bằng nhựa Nitto kohki LF-6TPM, LF-8TPM, LF-12TPM, LF-16TPM, LF-24TPM
Đầu nối nhanh chữ L Chiyoda 10R-01ML, 10R-02ML, 10R-03ML, 10R-04ML
Đầu nối nhanh chữ L Chiyoda 10R-01ML, 10R-02ML, 10R-03ML, 10R-04ML
Đầu nối nhanh chữ L Sang-A GPL 0801, GPL 0802, GPL 0803, GPL 0804
Đầu nối nhanh chữ L Sang-A GPL 0801, GPL 0802, GPL 0803, GPL 0804
Đầu nối nhanh khí nén chữ T Chiyoda F10-03MT, F10-03MTW, F10-04MT, F10-04MTW, F12-02MT, F12-02MTW
Đầu nối nhanh khí nén chữ T Chiyoda F10-03MT, F10-03MTW, F10-04MT, F10-04MTW, F12-02MT, F12-02MTW
Ống dẫn khí nén Toyox HR-8B,HR-8G,HR-11G,HR-13G
Ống dẫn khí nén Toyox HR-8B,HR-8G,HR-11G,HR-13G
telteltel