Đầu nối nhanh bốn đầu Chiyoda 10-02S1D2, 10-03S1D2, 12-03S1D2, 12-04S1D2


Model: Touch Connector Fuji 92

Xuất xứ: Japan


  • Tương thích với nhiều loại ống
  • Kết nối/ngắt kết nối nhanh chóng
  • Tốc độ dòng chảy cao
  • Thiết kế nhỏ gọn

Các sản phẩm "Ống dẫn và đầu nối" khác

(1092)
Đầu nối nhanh khí nén Chiyoda F8-03RT, F8-03RTW, F10-01RT, F10-01RTW, F10-02RT, F10-02RTW
Đầu nối nhanh khí nén Chiyoda F8-03RT, F8-03RTW, F10-01RT, F10-01RTW, F10-02RT, F10-02RTW
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPH 08G01(2), GPH 08G02(2), GPH 08G03(2), GPH 08G04(2)
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPH 08G01(2), GPH 08G02(2), GPH 08G03(2), GPH 08G04(2)
Đầu nối ống khí nén Sang A PIG 06-04, PIG 08-04, PIG 08-06, PIG 10-06, PIG 10-08
Đầu nối ống khí nén Sang A PIG 06-04, PIG 08-04, PIG 08-06, PIG 10-06, PIG 10-08
Cụm đầu nối nhanh khí nén 6 đầu chia Sang A GPA 04M5(3), GPA 0401(3), GPA 0402(3), GPA 0403(3)
Cụm đầu nối nhanh khí nén 6 đầu chia Sang A GPA 04M5(3), GPA 0401(3), GPA 0402(3), GPA 0403(3)
Đầu nối nhanh khí nén Chiyoda Touch Connector Five Dòng Bulkhead Union
Đầu nối nhanh khí nén Chiyoda Touch Connector Five Dòng Bulkhead Union
Đầu nối nhanh Chiyoda CUB-4-00, CUB-6-00, CUB-8-00, CUB-10-00, CUB-12-00
Đầu nối nhanh Chiyoda CUB-4-00, CUB-6-00, CUB-8-00, CUB-10-00, CUB-12-00
Đầu nối nhanh chữ L Chiyoda CKL-12-02H, CKL-12-03H, CKL-12-04H
Đầu nối nhanh chữ L Chiyoda CKL-12-02H, CKL-12-03H, CKL-12-04H
telteltel