Đầu nối nhanh bốn đầu Chiyoda Touch Connector Fuji Dòng Double Banjo (Metal Body) 3


Model: Double Banjo (Metal Body) 3

Xuất xứ: Japan


  • Tương thích với nhiều loại ống
  • Kết nối/ngắt kết nối nhanh chóng
  • Tốc độ dòng chảy cao
  • Thiết kế nhỏ gọn

Các sản phẩm "Ống dẫn và đầu nối" khác

(964)
Đầu nối nhanh khí nén Chiyoda Touch Connector Five Dòng Female Bulk
Đầu nối nhanh khí nén Chiyoda Touch Connector Five Dòng Female Bulk
Ống bấm sẵn đầu nối Toyox Male Coupling HM
Ống bấm sẵn đầu nối Toyox Male Coupling HM
Đầu nối Toyox Toyoconnector TC3-CS
Đầu nối Toyox Toyoconnector TC3-CS
Đầu nối nhanh khí nén Nitto Kohki 200-20SM, 200-30SM, 200-40SM
Đầu nối nhanh khí nén Nitto Kohki 200-20SM, 200-30SM, 200-40SM
Van tiết lưu Chiyoda 12-03SC-O, 12-03SC-I, 12-04SC-O, 12-04SC-I
Van tiết lưu Chiyoda 12-03SC-O, 12-03SC-I, 12-04SC-O, 12-04SC-I
Đầu nối đôi Chiyoda 8R-01S2, 8R-02S2, 8R-03S2, 10R-02S2, 10R-03S2
Đầu nối đôi Chiyoda 8R-01S2, 8R-02S2, 8R-03S2, 10R-02S2, 10R-03S2
Đầu nối nhanh chữ L Chiyoda 12R-02ML, 12R-03ML, 12R-04ML
Đầu nối nhanh chữ L Chiyoda 12R-02ML, 12R-03ML, 12R-04ML
telteltel