Đầu nối nhanh ba đầu Chiyoda 4R-01S3, 6R-01S3, 6R-02S3, 8R-01S3, 8R-02S3, 8R-03S3


Model: Touch Connector Fuji 87

Xuất xứ: Japan


  • Tương thích với nhiều loại ống
  • Kết nối/ngắt kết nối nhanh chóng
  • Tốc độ dòng chảy cao
  • Thiết kế nhỏ gọn

Các sản phẩm "Ống dẫn và đầu nối" khác

(1168)
Đầu nối nhanh thủy lực tự đóng Nitto Kohki 1P-A, 2P-A, 3P-A, 4P-A
Đầu nối nhanh thủy lực tự đóng Nitto Kohki 1P-A, 2P-A, 3P-A, 4P-A
Đầu nối nhanh khí nén Sang A CAS-N04, CAS-N06, CAS-N08, CAS-N10, CAS-N12
Đầu nối nhanh khí nén Sang A CAS-N04, CAS-N06, CAS-N08, CAS-N10, CAS-N12
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPA 1002, GPA 1003, GPA 1004
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPA 1002, GPA 1003, GPA 1004
Đầu nối nhanh khí nén Chiyoda F8-02MS, F8-02MSW, F8-03MS, F8-03MSW, F10-01MS, F10-01MSW
Đầu nối nhanh khí nén Chiyoda F8-02MS, F8-02MSW, F8-03MS, F8-03MSW, F10-01MS, F10-01MSW
Đầu nối nhanh chữ L Sang-A GPL 06M5(L), GPL 06M6(L), GPL 0601(L), GPL 0602(L), GPL 0603(L), GPL 0604(L)
Đầu nối nhanh chữ L Sang-A GPL 06M5(L), GPL 06M6(L), GPL 0601(L), GPL 0602(L), GPL 0603(L), GPL 0604(L)
Đầu nối nhanh chữ Y Chiyoda 12R-02BY, 12R-03BY, 12R-04BY
Đầu nối nhanh chữ Y Chiyoda 12R-02BY, 12R-03BY, 12R-04BY
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPGJ 0604, GPGJ 0804, GPGJ 0806
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPGJ 0604, GPGJ 0804, GPGJ 0806
telteltel