Đầu nối không gỉ Toyox Toyoconnector TCFS


Model: TCFS

Xuất xứ: Nhật Bản


  • Sử dụng trong ngành thực phẩm, hóa chất và hóa mỹ phẩm.
  • Ngăn ngừa tích tụ chất lỏng.
  • Ngăn chặn tuột dây hoặc rò rỉ nguyên liệu.
  • Chất liệu thép không gỉ.
  • Thao tác tháo/lắp dễ dàng.

Các sản phẩm "Ống dẫn và đầu nối" khác

(1092)
Đầu nối nhanh chữ T Chiyoda Touch Connector Fuji Dòng Male Run Tee (Resin Body)
Đầu nối nhanh chữ T Chiyoda Touch Connector Fuji Dòng Male Run Tee (Resin Body)
Đầu nối nhanh khí nén Sang A PJH 12-08, PJH 12-10, PJH 12-13, PJH 14-14
Đầu nối nhanh khí nén Sang A PJH 12-08, PJH 12-10, PJH 12-13, PJH 14-14
Đầu nối nhanh khí nén chữ L Sang A GPLL 06G01, GPLL 06G02, GPLL 06G03, GPLL 06G04
Đầu nối nhanh khí nén chữ L Sang A GPLL 06G01, GPLL 06G02, GPLL 06G03, GPLL 06G04
Cụm đầu nối nhanh khí nén Sang A GPKD 0804-02, GPKD 0806-02, GPKD 0806-03, GPKD 1008-03
Cụm đầu nối nhanh khí nén Sang A GPKD 0804-02, GPKD 0806-02, GPKD 0806-03, GPKD 1008-03
Đầu nối nhanh ống mềm Chiyoda H6.5-00, ZT-06, H8-00, GH-3, H11-00, GH-4
Đầu nối nhanh ống mềm Chiyoda H6.5-00, ZT-06, H8-00, GH-3, H11-00, GH-4
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPLM 04, GPLM 06, GPLM 08, GPLM 10, GPLM 12
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPLM 04, GPLM 06, GPLM 08, GPLM 10, GPLM 12
Ống dẫn thực phẩm Toyox Ecoron EC
Ống dẫn thực phẩm Toyox Ecoron EC
telteltel