Bộ chia nhánh tự do Chiyoda Free Joint Series 2 ​


Model: Free Joint Series 2 ​

Xuất xứ: Nhật Bản


  • Rất thích hợp với việc chia các nhánh của đường ống nước. 
  • Mỗi một phần miệng ống có thể xoay được một cách độc lập. 
  • Số lượng ống có thể lựa chọn từ 2 đến 5. 

Các sản phẩm "Ống dẫn và đầu nối" khác

(957)
Đầu nối nhanh khí nén chữ L Sang A One-Touch Fittings Dòng GPLF
Đầu nối nhanh khí nén chữ L Sang A One-Touch Fittings Dòng GPLF
Đầu nối nhanh ống mềm Chiyoda H8-2FU, GT-12U, H8-G2FU,  H8-3FU, GT-11U
Đầu nối nhanh ống mềm Chiyoda H8-2FU, GT-12U, H8-G2FU, H8-3FU, GT-11U
Đầu nối nhanh khí nén Chiyoda F12-03S1, F12-03S1W, F12-04S1, F12-04S1W
Đầu nối nhanh khí nén Chiyoda F12-03S1, F12-03S1W, F12-04S1, F12-04S1W
Đầu Nối Nhanh Khí Nén Chữ Y Sang A One-Touch Fittings Dòng PWJ
Đầu Nối Nhanh Khí Nén Chữ Y Sang A One-Touch Fittings Dòng PWJ
Đầu nối nhanh khí nén Chiyoda Megaflow
Đầu nối nhanh khí nén Chiyoda Megaflow
Đầu nối nhanh ống mềm Chiyoda H8-2M, GTO-91, H8-3M, GTO-92
Đầu nối nhanh ống mềm Chiyoda H8-2M, GTO-91, H8-3M, GTO-92
Cụm đầu nối nhanh khí nén Sang A One-Touch Fittings Dòng GPKJ
Cụm đầu nối nhanh khí nén Sang A One-Touch Fittings Dòng GPKJ
telteltel