Ống dẫn chuyên dụng Toyox Toyosilicone Thermo TSITH-6, TSITH-9, TSITH-12


Model: ToyosilIcone Thermo Hose 1

Xuất xứ: Nhật Bản


  • Có khả năng chịu lạnh và chịu nhiệt tốt (-30)°C đến 120°C.
  • Ngăn ngừa nổ ống do cấu trúc sợi bố đặc biệt.
  • Dùng cho áp suất dương.
  • Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS2.

Các sản phẩm "Ống dẫn và đầu nối" khác

(1168)
Đầu nối nhanh khí nén chữ L Sang A GPUL 10, GPUL 12, GPUL 14, GPUL 16
Đầu nối nhanh khí nén chữ L Sang A GPUL 10, GPUL 12, GPUL 14, GPUL 16
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPC 06G01, GPC 06G02, GPC 06G03, GPC 06G04
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPC 06G01, GPC 06G02, GPC 06G03, GPC 06G04
Đầu nối nhanh thủy lực Nitto 2HP-R, 3HP-R, 4HP-R, 6HP-R
Đầu nối nhanh thủy lực Nitto 2HP-R, 3HP-R, 4HP-R, 6HP-R
Đầu nối nhanh bằng nhựa Nitto kohki 50PNG-PLA, 65PNG-PLA, 85PNG-PLA
Đầu nối nhanh bằng nhựa Nitto kohki 50PNG-PLA, 65PNG-PLA, 85PNG-PLA
Đầu nối nhanh cho ngành hàn Nitto kohki 22SF, 33SF
Đầu nối nhanh cho ngành hàn Nitto kohki 22SF, 33SF
Đầu nối nhanh khí nén chữ Y Sang A GPWT 04G01, GPWT 04G02, GPWT 04G03
Đầu nối nhanh khí nén chữ Y Sang A GPWT 04G01, GPWT 04G02, GPWT 04G03
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPCF 12G02, GPCF 12G03, GPCF 12G04
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPCF 12G02, GPCF 12G03, GPCF 12G04
telteltel