Ống dẫn chuyên dụng Toyox Toyosilicone Thermo TSITH-6, TSITH-9, TSITH-12


Model: ToyosilIcone Thermo Hose 1

Xuất xứ: Nhật Bản


  • Có khả năng chịu lạnh và chịu nhiệt tốt (-30)°C đến 120°C.
  • Ngăn ngừa nổ ống do cấu trúc sợi bố đặc biệt.
  • Dùng cho áp suất dương.
  • Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS2.

Các sản phẩm "Ống dẫn và đầu nối" khác

(957)
Đầu nối nhanh Nitto Kohki MC-10SM
Đầu nối nhanh Nitto Kohki MC-10SM
Đầu nối nhanh chữ T  khí nén Chiyoda Touch Connector Five Dòng Male Branch Tee
Đầu nối nhanh chữ T khí nén Chiyoda Touch Connector Five Dòng Male Branch Tee
Đầu Nối Nhanh Khí Nén Sang A One-Touch Fittings Dòng PLLJ
Đầu Nối Nhanh Khí Nén Sang A One-Touch Fittings Dòng PLLJ
Đầu nối nhanh khí nén Sang A One-Touch Fittings Dòng CAS-N
Đầu nối nhanh khí nén Sang A One-Touch Fittings Dòng CAS-N
Đầu nối nhanh khí nén Chiyoda F12-03MY, F12-03MYW, F12-04MY, F12-04MYW
Đầu nối nhanh khí nén Chiyoda F12-03MY, F12-03MYW, F12-04MY, F12-04MYW
Ống Dẫn 2 Lớp LE vật liệu PU nhiều lớp Chiyoda LE-6, LE-8, LE-10, LE-12
Ống Dẫn 2 Lớp LE vật liệu PU nhiều lớp Chiyoda LE-6, LE-8, LE-10, LE-12
Đầu nối nhanh Nitto Kohki Hi Cupla dòng PH, SH (đuôi chuột)
Đầu nối nhanh Nitto Kohki Hi Cupla dòng PH, SH (đuôi chuột)
telteltel