Bộ chia nhánh ống Chiyoda Unifold Touch Connector Fuji


Model: Unifold Touch Connector Fuji

Xuất xứ: Nhật Bản


  • Rất thích hợp với việc chia các nhánh của đường ống nước.
  • Mỗi một phần miệng ống có thể xoay được một cách độc lập (45 độ).
  • Có khả năng tăng giảm các bộ phận nối một cách dễ dàng.
  • Có khả năng ngắt mạch.

Các sản phẩm "Ống dẫn và đầu nối" khác

(1092)
Giảm thanh nhựa SangA
Giảm thanh nhựa SangA
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPA 12G03, GPA 12G04
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPA 12G03, GPA 12G04
Ống dẫn sơn SangA N
Ống dẫn sơn SangA N
Đầu nối nhanh ống mềm Chiyoda H6-G2FU, ZT-62U, H6-3FU, ZT-63U
Đầu nối nhanh ống mềm Chiyoda H6-G2FU, ZT-62U, H6-3FU, ZT-63U
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPA 1002, GPA 1003, GPA 1004
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPA 1002, GPA 1003, GPA 1004
Đầu nối ống dẫn khí nén Nitto kohki 50PN, 60PN, 65PN, 80PN, 85PN, 110PN
Đầu nối ống dẫn khí nén Nitto kohki 50PN, 60PN, 65PN, 80PN, 85PN, 110PN
Đầu nối nhanh chữ T Chiyoda M4R-M3MT, M4R-M5MT, M4R-01MT, M6R-M5MT, M6R-01MT
Đầu nối nhanh chữ T Chiyoda M4R-M3MT, M4R-M5MT, M4R-01MT, M6R-M5MT, M6R-01MT
telteltel