Van tiết lưu Chiyoda B10-02SC-O, B10-02SC-I, B10-03SC-O, B10-03SC-I, B10-04SC-O, B10-04SC-I


Model: FUJI speed controller β metal 4

Xuất xứ: Japan


  • Có phần thân siêu nhỏ, nhờ vậy có thể giúp giảm thiểu được không gian ống.
  • Được trang bị vòng khóa xoay.
  • Phần có ren được gia công bịt kín (Vít loại R).

Các sản phẩm "Ống dẫn và đầu nối" khác

(1168)
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPH 04G01, GPH 04G02, GPH 04G03
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPH 04G01, GPH 04G02, GPH 04G03
Đầu nối Chiyoda Touch Connector Five loại H
Đầu nối Chiyoda Touch Connector Five loại H
Đầu nối nhanh bằng đồng chữ L Sang A IL 10-6.5-02, IL 10-6.5-03, IL 10-6.5-04, IL 10-08-02, IL 10-08-03, IL 10-08-04
Đầu nối nhanh bằng đồng chữ L Sang A IL 10-6.5-02, IL 10-6.5-03, IL 10-6.5-04, IL 10-08-02, IL 10-08-03, IL 10-08-04
Đầu nối nhanh Chiyoda 12-02M, 12-03M, 12-04M
Đầu nối nhanh Chiyoda 12-02M, 12-03M, 12-04M
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPH 03M5(2), GPH 04M5(2), GPH 0401(2), GPH 0402(2), GPH 0403(2)
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPH 03M5(2), GPH 04M5(2), GPH 0401(2), GPH 0402(2), GPH 0403(2)
Đầu nối nhanh chữ T Chiyoda CKS-12-02, CKS-12-03, CKS-12-04
Đầu nối nhanh chữ T Chiyoda CKS-12-02, CKS-12-03, CKS-12-04
Ống dẫn khí nén Chiyoda SP-4, SP-6
Ống dẫn khí nén Chiyoda SP-4, SP-6
telteltel