Van tay SangA GHVFF


Model: GHVFF

Xuất xứ: Hàn Quốc


  • Van tay được thiết kế để điều chỉnh lưu lượng dòng khí bằng tay.
  • Sản phẩm tiện lợi và đảm bảo an toàn trong việc kiểm tra hoặc sửa chữa.
  • Thương hiệu Hàn Quốc.

Các sản phẩm "Ống dẫn và đầu nối" khác

(964)
Đầu nối nhanh Nitto Kohki Hi Cupla dòng PH, SH (đuôi chuột)
Đầu nối nhanh Nitto Kohki Hi Cupla dòng PH, SH (đuôi chuột)
Đầu nối nhanh chữ T Chiyoda HB-12-02MT, HB-12-03MT, HB-12-04MT
Đầu nối nhanh chữ T Chiyoda HB-12-02MT, HB-12-03MT, HB-12-04MT
Đầu Nối Nhanh Khí Nén Sang A One-Touch Fittings Dòng PMM
Đầu Nối Nhanh Khí Nén Sang A One-Touch Fittings Dòng PMM
Ống dẫn thực phẩm Toyox Hybrid Toyofoods-N Hose HTF-N
Ống dẫn thực phẩm Toyox Hybrid Toyofoods-N Hose HTF-N
Đầu nối nhanh Nitto Kohki MC-10SM
Đầu nối nhanh Nitto Kohki MC-10SM
Ống dẫn thực phẩm Toyox Toyosilicone-S TSIS
Ống dẫn thực phẩm Toyox Toyosilicone-S TSIS
Đầu nối nhanh chữ T Chiyoda Touch Connector Fuji Dòng Single Banjo (Metal Body) 2
Đầu nối nhanh chữ T Chiyoda Touch Connector Fuji Dòng Single Banjo (Metal Body) 2
telteltel